Latin

Ad astra per aspera/Per aspera ad astra – "Till stjärnorna genom svårigheter" typ "genom kamp till seger"
Alis volat propriis – "Hon/han/den/det flyger med egna vingar"
Amor vincit omnia et nos cedamus amori – "Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken"
Coniuncti fortes – "Tillsammans starka"
Deus creat, nos mutamus – "Gud skapar, vi muterar"
Donec eris felix multos numerabis amicos – "Så länge som du är lycklig har du många vänner"
Dum spiro, spero – "Så länge jag andas, hoppas jag"
Errare humanum est, ignoscere divinum – "Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt"
Fas est ab hoste doceri – "Man bör lära sig även av sina fiender"
Iuvenis et magnificus miles sum fidem mihi habens vitam persequor. – "Ung och stolt, jag är en krigare. Med tron på mig, går livet vidare."
Litterarum radices amarae, fructus dulces. – "Kunskapens rot är bitter, med dess frukter är söta".
Mortui vivos docent – "De döda lär de levande"
Nihil lacrima citius arescit – "Inget torkar fortare än en tår"
Omne homo mendax – "Alla människor ljuger"
Pisces natare oportet – "Fiskar måste simma"
Scintillae parvae praebent incendia magna – "Små gnistor åstadkommer stora bränder"
Tamdiu discendum est, quamdiu vivas – "Så länge som man lever, så länge bör man lära"

Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mortem – "Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död"
Unum castigabis, centum emendabis – "Om du tillrättavisar ett fel, behöver du rätta till hundra"
Viam inveniam aut faciam – "Jag ska finna vägen eller skapa den"


Mest självklara valen hittils är än så länge;
Divide et impera – "Söndra och härska"
Nemo saltat sobrius – "Ingen dansar nykter"

RSS 2.0