-

Take me to the club I need to dance, I need to dance.


LMFAO - 18 feb

We eat em' up
We swall'em down
We spit em' out
NO HOMO

I've got a empty cup, pour me some moreSo I can go until I blow up
And I can drink until I throw up
And I don't ever ever want to grow up
I wanna keep it going, keep keep it going

-


We freakin' this ain't cheatin' as long as we tell nobody


Where's your head at?

-

A heavy bass line is my kind of silence


Tomorrow can wait

Live life given now, tomorrow can wait
Dance all through the night, sleeping all day
Stuck inside a box, you gotta get out
Stand up, get up, live your life now, come on

Sad because it's true


Viam inveniam aut faciam

-


It literally just happened

Just one look at you And I can tell that we click so perfectly
But how can I put into words, the way you make me feel inside
Butterflies, goosebumps, euphoria. Putting my emotions to work


Bang bang i shot you down

-

AIRPLANES

And it feels like yesterday, it was just a dream.
Those days are gone, and just memories.


-

What the heart once owned, it shall never loose

Happiness is only real when shared


Latin

Ad astra per aspera/Per aspera ad astra – "Till stjärnorna genom svårigheter" typ "genom kamp till seger"
Alis volat propriis – "Hon/han/den/det flyger med egna vingar"
Amor vincit omnia et nos cedamus amori – "Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken"
Coniuncti fortes – "Tillsammans starka"
Deus creat, nos mutamus – "Gud skapar, vi muterar"
Donec eris felix multos numerabis amicos – "Så länge som du är lycklig har du många vänner"
Dum spiro, spero – "Så länge jag andas, hoppas jag"
Errare humanum est, ignoscere divinum – "Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt"
Fas est ab hoste doceri – "Man bör lära sig även av sina fiender"
Iuvenis et magnificus miles sum fidem mihi habens vitam persequor. – "Ung och stolt, jag är en krigare. Med tron på mig, går livet vidare."
Litterarum radices amarae, fructus dulces. – "Kunskapens rot är bitter, med dess frukter är söta".
Mortui vivos docent – "De döda lär de levande"
Nihil lacrima citius arescit – "Inget torkar fortare än en tår"
Omne homo mendax – "Alla människor ljuger"
Pisces natare oportet – "Fiskar måste simma"
Scintillae parvae praebent incendia magna – "Små gnistor åstadkommer stora bränder"
Tamdiu discendum est, quamdiu vivas – "Så länge som man lever, så länge bör man lära"

Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mortem – "Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död"
Unum castigabis, centum emendabis – "Om du tillrättavisar ett fel, behöver du rätta till hundra"
Viam inveniam aut faciam – "Jag ska finna vägen eller skapa den"


Mest självklara valen hittils är än så länge;
Divide et impera – "Söndra och härska"
Nemo saltat sobrius – "Ingen dansar nykter"

RSS 2.0